بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3747
تعداد بازديد کنندگان سايت: 75945050 تعداد بازديد زيرپورتال: 1381838 اين زيرپورتال امروز: 140 سایت در امروز: 500 اين صفحه امروز: 1
اهداف و وظایف

اهداف و وظایف دامپزشکی استان مرکزی

اهداف:

1.         اجرای الزامات ، مقررات و دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی از سازمان دامپزشکی کشور

2.        تأمین بهداشت، سلامت و فراهم کردن رفاه دام ، کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی.

3.        پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام.

4.        تأمین و تضمین بهداشت و سلامت فرآورده‌های  دامی.

5.        فراهم کردن شرایط جهت تولید ، توسعه پایدار و سرمایه گذاری در بخش دام

وظایف اساسی:

1.         برنامه ریزی و اجرای سیستم های مراقبت بهداشتی بیماری های واگیر دار دامی  و قابل انتقال بین انسان و حیوان

2.         انجام اقدامات و هماهنگی های لازم با واحدهای تابعهشهرستانی برای شناسایی کانون بیماری‌های دامی و عوامل مؤثر در وقوع و انتشار آن‌ها. 

3.        نظارت برای تامین بهداشت دام از طریق کنترل، پیشگیری و ریشه کنی بیماری‌های واگیردار و قرنطینه ای دام.

4.        انجام اقدامات وهماهنگی های لازم برای مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح.

5.        مدیریت اجرای برنامه های استانی و همکاری منطقه ای برای کنترل ، پیشگیری و ریشه کنی بیماری‌های خارج از استان باهماهنگی واحدهای ذیربط.

6.        نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی درمحیط های زندگی،پرورش ونگهداری دام وسایرتاسیسات مربوطه.

7.        نظارت بر اقدامات اجرایی کنترل و پیشگیری بیماری‌های غیر واگیر از جمله بیماری‌های متابولیک ، مسمومیت ها و...

8.        بکارگیری سامانه های سیستم مراقبت به منظور تجزیه و تحلیل خطرات احتمالی برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به داخل‌ استان.

9.        برنامه ریزی و مدیریت بحران و واکنش های سریع برای بهداشت دام و ایمنی مواد غذایی در سطح استان.

10.     برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات پیشگیرانه و کنترلی بیماری‌های واگیر دار و قرنطینه ای در حیوانات وحشی و پرندگان آزادپرواز با همکاری مراجع مرتبط .

11.     همکاری در شناسایی و تعیین هویت دام استان و صدور شناسنامه های بهداشتی واحدهای اپیدمیولوژیک.

12.     تهیه وسایل و لوازم فنی ، داروها، واکسن، سرم ، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی کننده مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی و عرضه آن به مصرف کنندگان

13.     نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی درکارخانه‌های تولید خوراک دام ،کشتارگاه ها وکارخانه های تولید وفرآوری محصولات دامی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.

14.     ایجاد پست های قرنطینه در داخل استان به منظور اعمال مقررات بهداشتی و قرنطینه ای .

15.     نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی برای ورود و خروج و نقل و انتقال دام و فرآورده‌های  دامی( استانی) و صدور مجوزهای بهداشتی مرتبط.

16.     اجرای  دستورالعمل ها و ضوابط فنی و بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی .

17.     بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی فرآورده‌های خوراکی دام از مرحله تولید تا توزیع(از مزرعه تا سفره مصرف کننده) .

18.     نظارت بر امور تشخیص و درمان بیماری‌های دامی .

19.     مدیریت شبکه استانی ثبت انواع داروها ، فرآورده‌های  بیولوژیک، واکسن ها، سرم ها ضد عفونی ها ، سموم و مواد بیولوژیک و مواد اولیه.

20.     ایجاد و توسعه کمی و کیفی شبکه های مختلف آزمایشگاهی تشخیص وکنترل کیفی به منظور حمایت شبکه مراقبت بیماری‌های دام و آبزیان

21.     نظارت بر فرآیند تولید،فرآوری، نگهداری و توزیع انواع دارو ، واکسن، سرم ، ضدعفونی کننده ها، سموم و مواد بیولوژیک و مواد اولیه آن‌ها و کارایی این نهاده ها در استان مرکزی

22.     انجام نظارت های موثر برمراکز و کارخانه های تولید و فرآوری و توزیع انواع دارو ، واکسن، سرم ، ضدعفونی کننده ها ، سموم و مواد بیولوژیک و مواد اولیه مورد مصرف دامپزشکی.

23.     نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به پسماندهای دامپزشکی .

24.     برنامه ریزی وهماهنگی ترویج و انتقال آخرین یافته های بهداشتی ، قرنطینه ای و امنیت زیستی دامپزشکی به بهره‌برداران مرتبط ازطریق واحدهای عملیاتی تابعه.

25.     برنامه ریزی وهماهنگی بمنظور آموزش و اطلاع رسانی در امر بهداشت عمومی.

26.     برنامه ریزی وهماهنگی بمنظور توسعه سطح دانش،فن آوری مهارت های دامپزشکی ازطریق ایجاد ارتباط مستمر و موثر بامراکز ونهادهای تحقیقاتی ومشارکت با مراکز آموزشی و تحقیقاتی در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی .

27.      برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان .

28.     برنامه ریزی برای توسعه و آموزش بخش غیردولتی در حوزه دامپزشکی وصدورپروانه های لازم ونظارت برعملکرد آن‌ها با همکاری مراجع ذیربط.

29.     مشارکت فعال در کنفرانس های علمی دامپزشکی

30.     همکاری با نهادهای مرتبط در ذبح شرعی . 

 

بيشتر
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است